Vend krisen til noget positivt

2020 har været et turbulent år for de fleste danskere. Dette har bestemt også været tilfældet for især landets små- og mellemstore virksomheder, som har oplevet en længere periode med stor usikkerhed med henblik på planlægning og fremtidige drift.

De økonomiske vismænd offentliggjorde tidligt i 2020 en rapport, som estimerede et fald på 4.4% af den samlede Bruttonationalprodukt (BNP) i 2020. Dette tal blev justeret senere på året, og for 2.kvartal af 2020, lød estimeringen på et fald på hele 7.4% af den samlede BNP.

Til sammenligning, oplevede den Danske økonomi “blot” et fald på 2.4% af den samlede BNP i fjerde kvartal af 2008, hvilket var perioden som dannede rammen for den store finanskrise i 2007/08. Set ud fra disse prognoser og hvilken effekt finanskrisen i 2008 havde på den danske økonomi, kan fremtidsudsigterne virke dystre.

Men selvom disse tal for de fleste brancher indikerer en fremtid med stor usikkerhed og negative forventninger mht. omsætningen, har visse virksomheder formået at vende krisen til noget positivt.

Stigende efterspørgsel på online handel

Fælles for mange af disse succeshistorier er, at de satser på online handel.

Under COVID-19 krisen har vi set en række virksomheder, som har været omstillingsparate og vendt den nuværende krise til en vellykket historie med gevaldig vækst. Fælles for mange af disse succeshistorier er, at de satser på online handel.

Til trods for den nuværende økonomiske situation, handler vi online som aldrig før. Nye tal viser, at Danske forbrugere i 2019 brugte 146 milliarder kroner på online handel, hvilket er en stigning på 13% fra 2018.

Denne tendens forventes at stige i det kommende år. En forbrugerundersøgelse publiceret i Maj 2020 konkluderede at 32% af danske forbrugere forventer at anvende E-handel langt hyppigere i de kommende 12 måneder.

E-handel: Eksplosiv stigning i handel på apps

Tal fra Foreningen for Dansk Internethandel viser at hele 82% af de adspurgte webshops oplevede en vækst i 2. kvartal af 2020. Tallene viser også at ca. 25% af netbutikkerne har oplevet en vækst på over 50% i 2. kvartal af 2020. 9% af virksomhederne rapporterede om vækst på over 100% sammenlignet med det forrige år, hvorimod kun 10% af netbutikkerne oplyste at de havde oplevet et fald i omsætningen.

Et andet område som generelt har oplevet eksplosivt vækst i 2020, er handel via apps. Tallene fra FDIH rapporten fra Maj 2020, viser at online handel via apps er steget med 23% i forhold til 2019. Vores forbrug af apps kommer primært via vores smartphones, hvor mere end 90% af danskernes trafik på smartphones anvendes til apps.

Konklusion

Alle disse tal fortæller om en udvikling, hvor virksomheder bliver nødt til at tilpasse sig de nuværende realiteter med udsigt til begrænset handel i fysiske butikker, selvom det samlede forbrug blandt danskere er i vækst.

Danskernes handelsmønstre bevæger sig i en retning, hvor online handel via webshops og apps, kommer til at overtage en stigende andel af det samlede marked. Selvom Corona Pandemiens effekt på samfundet og økonomien forventes at falde på sigt, er vores forbrug af e-handel via webshops og apps kommet for at blive. Derfor er det også vigtigt for virksomheder uanset størrelse, at overveje grundigt om hvorvidt deres forretningsplan er tilpasset danskernes indkøbs- og forbrugsvaner, som i stigende grad kommer til at foregå online.

Nyhedsbrev med formål..

I vores nyhedsbrev modtager du nyheder og blogs

    Vi hader SPAM. Her er vores privatlivspolitik