1. Generelt

1.1 ITMT.dk ApS er et web og app konsulentvirksomhed, som tilbyder sine kunder forskellige digitale løsninger, med henblik på at udnytte deres online vækstpotentiale.

1.2 De generelle betingelser der er angivet, gælder for alle ITMT ApS’ løsninger.

 

2. Løsninger

2.1 ITMT ApS leverer hjemmesider, webshops og applikationer. ITMT designer, udvikler og tilretter den ønskede løsning, og konsulterer løbende med kunden gennem processen, så den færdige løsning er i overensstemmelse med den aftale der er indgået mellem kunden og ITMT ApS.

2.2 ITMT ApS udvikler og designer Hjemmesider og Webshops, ved at anvende WordPress CMS samt WooCommerce pluginet.

2.3 ITMT ApS tilbyder forskellige løsninger mht. applikationer. Hybrid apps udvikles via Flutter. Til udviklingen af Native Apps vil der blive anvendt Swift til iOS og Kotlin til Android.

2.4 Domæner registreres i kundens navn, med ITMT ApS som fuldmægtig.

2.5 ITMT ApS er ikke databehandler for kunden. Kunden er selv dataansvarlig mht. kundens data, løsning, registrerede domæne samt indhold og materialer.

2.6 ITMT ApS forbeholder sig retten til at anvende underleverandører ved levering af løsninger.

 

3. Reference

3.1 ITMT ApS forbeholder sig retten til at anvende et projekt eller løsning som reference og salgsmateriale.

 

4. Reklamation

4.1 ITMT.dk ApS tilbyder 30 dages reklamationsret. Datoen for reklamationsretten påbegynder fra overdragelsen af det bestilte produkt. Indenfor tidsperioden har kunden mulighed for at påvise rettelser og mangler som ønskes udbedret.

 

5. Support

5.1 Betingelserne for support fra ITMT ApS indebærer hjælp til vedligeholdelse og opdatering af den konkrete løsning. Afhængigt af hvilken pakkeløsning kunden vælger, vil support via mail og telefon også være inkluderet.

5.2 Hvis kunden ønsker ændring af tekst eller billeder, skal materialer og dokumentation indsendes af kunden til ITMT ApS indenfor den aftalte tidsperiode. Ændringer vedrørende opsætning, struktur, design, layout eller oprettelse af nye sider, er ikke inkluderet når først løsningen har passeret ”Findpudsningsfasen”, medmindre andet er aftalt mellem kunden og ITMT Aps.

5.3 Rettelser af fejl som er forårsaget af Kunden er ikke inkluderet og vil blive faktureret særskilt.

 

6. Hosting

6.1 ITMT ApS tilbyder kunden et webhotel, hvori kundens digitale løsning vil være tilgængelig.

6.2 Trafik, størrelse og andre faktorer, afhænger af hvilken konkret pakkeløsning kunden har valgt.

 

7. Betaling

7.1 Alle priser angives i Danske Kroner eksklusiv moms.

7.2 Betalingsfristen for en faktura vil typisk være 10 dage, medmindre andet er aftalt mellem kunden og ITMT ApS.

7.3 Ved indgåelse af aftale mellem ITMT ApS og kunden, skal 50% af det samlede sum indbetales til ITMT ApS af kunden inden ITMT ApS påbegynder arbejdet på den konkrete løsning. De resterende 50% af den samlede sum, faktureres til kunden når løsningen er overdraget.

7.4 I tilfælde af at kunden ønsker yderligere arbejde, end det der er angivet i kontrakten, vil ITMT ApS fakturere for det konkrete arbejde særskilt.

7.5 ITMT ApS påbegynder arbejdet på den konkrete løsning, når betaling er modtaget.

7.6 I tilfælde af at betaling ikke er modtaget indenfor den aftalte tidsramme, vil ITMT ApS udstede en rykker på +100 Danske Kroner per rykker. Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser m.v. i overensstemmelse med gældende dansk ret.

7.7 ITMT ApS forbeholder sig retten til at stoppe arbejdet på den konkrete løsning hvis betaling udebliver.

 

8. Force Majeure

8.1 I tilfælde af ekstraordinære situationer, som hverken ITMT eller kunden har kontrol over, herunder men ikke begrænset til brand, krig, nøglepersons død og strejke, kan hverken kunden eller ITMT ApS anses som ansvarlige, eller forpligtet til at overholde de kontraktlige forpligtelser indgået ved aftalens oprindelse.

 

9. Værneting

9.1 I tilfælde af uoverensstemmelser, vil Københavns byret blive anvendt til at afgøre sagen efter Dansk lov.