Danmark kan mere end vi tror

Børsen udgav d. 22 december en kronik om lanceringen af et nyt råd, kaldet “Dansk Konkurrenceråd”. Formålet med rådet er at starte en debat om hvorfor udenlandske investorer skal vælge at investere i Danmark og hvordan vi kan styrke vores konkurrenceevne.

Hos ITMT.dk består vi af et hold med erhvervserfaring fra lokale og internationale virksomheder, og har igennem 10 år samarbejdet med kunder og leverandører fra mere end 20 lande.

Et medlem fra vores hold har bl.a. også tidligere deltaget i udarbejdelsen af projektet, “Manglende tro på egen forretning” som blev udgivet som en artikel i Børsen tilbage i 2012. Projektet omhandlede hvordan Danske virksomheder kunne skabe vækst efter finanskrisen.

Konstruktiv debat på kontoret

Vores liberale arbejdsmarkedspolitik giver virksomhederne fleksible rammer mht. ansættelse og opsigelse, mens den enkelte lønmodtager er sikret via dagpenge- eller velfærdssystemet.

Vi startede en debat på kontoret med formålet at præsentere, hvorfor og hvilke konkrete områder vi mener gør Danmark til et konkurrencedygtigt og attraktivt land at investere i. Nedenunder har vi kort beskrevet og argumenteret for de punkter, der omhandler en række faktorer, primært på de sociale, politiske og økonomiske områder, som vi mener har gjort landet til et attraktivt marked for investorer.

  • Ease of Doing Business: Danmark kommer ind på en samlet 3. plads globalt og indtager 1. pladsen i Europa i World Bank’s seneste rangering af lande, som tilbyder de bedste vilkår for virksomheder. Vores liberale arbejdsmarkedspolitik giver virksomhederne fleksible rammer mht. ansættelse og opsigelse, mens den enkelte lønmodtager er sikret via dagpenge- eller velfærdssystemet.
  • Lav korruption: Danmark kom på en samlet 1. plads med New Zealand som det mindst korrupte land i verden ifølge Transparency International (Corruption Perception Index 2019). Fokus på anti-korruption og den stærke legitimitet, som danske institutioner nyder godt af, skaber tillid blandt udenlandske investorer og styrker forudsætningerne for at investere i Danmark.
  • Social Sikkerhedsnet: Den danske arbejdsmarkedsmodel, også bedre kendt som “flexicurity modellen”, sikrer den enkelte lønmodtager social sikkerhed i form af dagpenge eller efteruddannelse. Denne model sikrer også, at virksomheder har lettere ved at organisere og omstille virksomhedens struktur, når dette er nødvendigt.
  • Politisk stabilitet: Danmarks politiske system nyder stor opbakning og legitimitet blandt den generelle befolkning, hvor de største partier i folketinget, uanset politisk tilknytning, bakker op om de generelle rammer om den politiske retning vedr. sikkerheds-, handels, velfærds og udenrigspolitik mm. Dette skaber forudsigelighed og politisk stabilitet, hvilket øger investorernes tillid til det danske marked.
  • Work/life balance: Selvom lovgivningen er meget fleksibel på arbejdsmarkedsområdet mht. arbejds- og åbningstider, ser vi at Danmark rangerer som Nr. 2 blandt OECD-landene, når det kommer til arbejdsglæde eller work/life balance. Befolkningen er sikret 5 ugers betalt ferie ved lov og følger generelt den typiske danske arbejdsuge med 37 timer, hvilket skaber et sund work/life miljø.
  • Bæredygtighed: Verdens førende nation med bred parlamentarisk støtte inden for forskning og udvikling af bæredygtigt energi. Danmarks langsigtede mål er at blive en klimaneutralt nation i 2050. Landets ambitioner og tilsvarende politiske implementeringer, gør Danmark til et oplagt land at investere for virksomheder som er opsatte på at forske i fremtidens bæredygtige teknologi.
  • Digitalisering: Danmark har et konkurrencedygtigt telekommunikationsmarked hvor over 98% af befolkningen har adgang til internettet. Samtidig er bredbåndsdækningen med en min. hastighed på 500 Mbit/s ca. 75% (Energistyrelsen, 2018). Landets infrastruktur, især inden for telekommunikationsbranchen, sikrer virksomhederne nem adgang til en stabil og stærk infrastruktur til at varetage deres kunderelationer og øvrige opgaver.
  • Stærk og fleksibel arbejdsstyrke: Med over 80% af befolkningen i aldersgruppen 15-64 år som har færdiggjort en gymnasial eller tilsvarende uddannelse og 38% som har færdiggjort en videregående uddannelse, har Danmark en arbejdsstyrke som generelt er højt uddannet, omstillingsparate og fleksibel. Samtidig sætter uddannelsessystemet stor fokus på fremmedsprog, hvilket reflekteres i komparative undersøgelser, hvor f.x. Danmark rangerer nr. 2 på globalt plan (EF English Proficiency Index 2020).

Et af mest bemærkelsesværdige punkter man observerer som udefrakommende, er den unikke politiske struktur som er implementeret i Danmark, hvor man har opbygget et stærkt velfærdssystem og samtidig skabt rammerne for at vækste den private sektor. Denne model implementeret i Danmark, som sikrer en fornuftig balance mellem de sociale vilkår for den enkelte lønmodtager og de liberale rammer for erhvervslivet, mener vi gør Danmark til et af de absolut mest attraktive markeder at investere i.

Har du spørgsmål, generelle kommentarer eller input, så deltag i debatten i kommentarfeltet nedenunder.

Nyhedsbrev med formål..

I vores nyhedsbrev modtager du nyheder og blogs

    Vi hader SPAM. Her er vores privatlivspolitik